سامانه هوش تجاری بانک

محصول هوش تجاری بانک، محصولی مبتنی بر فناوری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات عملی برای کمک به مدیران کلان، مدیران میانی و سایر کاربران نهایی در تصمیم گیری‌های تجاری آگاهانه تر است. هوش تجاری شامل برنامه‌ها، زیرساخت‌ها، ابزارها و بهترین روش‌هایی است که دسترسی به اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها را …

سامانه هوش تجاری بانک Read More »